Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Urbanització – Elements vials

Vorades

La Sèrie VORADA es una peça de formigó  bicapa o monocapa , es la peça que s’instal.la habitualment entre el paviment de trafic de vehicles i l’acera i serveix per protegir als vianants i per dirigir l’aigua de pluja o de neteja. També poden tenir altres funcions com la d’escocell d’arbre, separador de zona enjardinada i altres segons sigui el projecta.

Hi ha varis tipus, tots pensats per usos diferenciats i funcions especifíques, segons es requereixi.

Les vorades de formigó hauran de complir la Norma UNE-EN 1340:2004

“Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.”

Ús: Ús Exterior, s’instalen entre el paviment de rodadura o la RIGOLA i el paviment de l’acera.

Mida en planta i gruix

Les característiques geomètriques  d’aquesta gamma son:

VoradaBD/AC/EFotoDocumentació TècnicaTélécharger en français
Jardí100 ou 50720
Descarregar
Téléchargez
1001525
Descarregar
Téléchargez
Tauló100720
Descarregar
Téléchargez
1001525
Descarregar
Téléchargez
1002020
Descarregar
Téléchargez
Fiol Recte/Escossell100820/17
Descarregar
Téléchargez
Vorades T-110010/1220
Descarregar
Téléchargez
Vorades T-210012/1525
Descarregar
Téléchargez
Vorades T-310014/1728
Descarregar
Téléchargez
Vorades T-58019/2230
Descarregar
Téléchargez
Vorada T curba T-37517/1428
Descarregar
Téléchargez
Illeta502513/7
Descarregar
Téléchargez
Remontable ICS508/2828/16
Descarregar
Téléchargez
ICS-606010/3725/10
Descarregar
Téléchargez
Remontable Normal100 ou 5010/2020/10
Descarregar
Téléchargez
GUALS DE PEATONS I VEHICLES 574028
Descarregar
Téléchargez
Lat T604020
Descarregar
Téléchargez
Cen T604010
Descarregar
Téléchargez
*Cen D574010
Descarregar
Téléchargez
Quai de Bus 28-33 10028,5/1533/13
Descarregar
Téléchargez
Quai de Bus – Raccords droit et gauche1002025
Descarregar
Téléchargez
Quai de Bus 40-35 10040,5/3035/17
Descarregar
Téléchargez
GSS21003840
Descarregar
Téléchargez
DGU10017,2/15,532
Descarregar
Téléchargez

Composició i mida de l’àrid:

L’àrid no es veu i queda amagat dins la capa d’empremta, son àrids silicis o granítics d’alta resistència al desgast i al trencament. En les bicapa els arids de la capa de base son gruixuts en tal d’augmentar la resistència de la peça i els àrids de la cara vista son àrids fins de gran resistència l desgast,

Acabat superficial: Es un acabat llis de motlle, amb un grau C3 de lliscament (Rd>45) , es a dir apte per exteriors.

Obres relacionades

Altres exemples

Desplaça cap amunt