Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Urbanització – Elements vials

Rigoles

La Sèrie RIGOLA es una rajola de morter de ciment vibro- premsada bicapa, es la peça que s’instal.la entre la vorada o paviment de l’acera i el paviment de tràfic ( asfalt, formigó , llosses ..) , amb la finalitat de protegir les vorades quan s’instal.la el paviment de tràfic i de contenir les peces de desaigua, en tal de que les aigües pluvials o de neteja puguin ser evacuades convenientment.

L’amplada de la rigola ve determinada per l’amplada de les peces metàl·liques o de formigó der desaigua, que normalment fan 20 cm o 30 cm d’amplada.

Les lloses RIGOLA  hauran de complir la Norma UNE-EN 1338:2004

“Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. “

Ús: Ús Exterior, s’instalen entre el paviment de rodadura i la vorada de l’acera o el paviment de l’acera.

Mida en planta i gruix  

Les característiques geomètriques  d’aquesta gamma son:

Llarg (cm)Ampla (cm)Gruix (cm)BisellsColorM2/paletPes (kg/unit)FotoDocumentació TècnicaTélécharger en français
30308noGris/blanc8.6416.5 kg
Descarregar
Téléchargez
20208noGris/blanc9.67.4 kg
Descarregar
Téléchargez

Composició i mida de l’àrid:

L’arid no es veu i queda amagat dins la capa d’empremta, son árids silicis o granítics d’alta resistència al desgast i al trencament.

Acabat superficial:

Es un acabat llis de motlle, amb un grau C3 de lliscament (Rd>45) , es a dir apte per exteriors.

Obres relacionades

Desplaça cap amunt