Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior | Elements auxiliars

Sòcols de terratzo interior

El sòcol de terratzo es una peça rectangular de mida 7x40x1,5 cm. Normalment es col·loca del mateix model que les lloses del paviment , les peces son monocapa i s’entrega afinat de gra 400  (polit fi sense brillo) en la seva cara vista i sense bisell, amb el cantell recte i calibrat.

La funció del sòcol, a part de decorativa, es la de protegir la paret de l’edifici de cops, fregades, productes de neteja … , ja que es un element molt resistent tant als cops o rascades, com al líquids de neteja.

El sòcol de terratzo es una peça rectangular de mida 7x40x1,5 cm. Normalment es col·loca del mateix model que les lloses del paviment , les peces son monocapa i s’entrega afinat de gra 400  (polit fi sense brillo) en la seva cara vista i  amb un  bisell o xamfrà a l’aresta superior, es un bisell 5 mm a 45 º, que li dona una major resistència al cantell, en tal d’evitar escantells.

La funció del sòcol, a part de decorativa, es la de protegir la paret de l’edifici de cops, fregades, productes de neteja … , ja que es un element molt resistent tant als cops o rascades, com al líquids de neteja.

El sòcol de terratzo mitja canya es una peça de 120 cm de llarg i 7 cm  d’altura  i 7 cm d’ampla ,que en la part interior es corba, formant el que seria un quart de canya a la cara vista y normalment es del mateix model que les lloses del paviment. S’entrega afinat de gra 400 (polit fi sense brillo) en la seva cara vista i amb bisell de 5 mm. A la aresta superior.

Aquest sòcol es col·loca enrasat amb el paviment de terratzo i enrasat amb el revestiment vertical , per tal que la transició del terra a la paret estigui exempta de racons i de ressalts, per tant es molt útil en espais on es molt important la neteja, higiene i l’absència de racons, com poden ser sales hospitalàries, quiròfans, escoles, residències, edificis penitenciaris …

Es un sòcol amb una funció molt específica i particular i que es col·loca en edificis molt concrets, com els esmentats anteriorment.

Sòcol recte terratzo interior :

Ml. de sòcol de terratzo de Mosaics Planas , de 7x40x1,5 cm. Sèrie ___ ,mateix model que les lloses del paviment. Afinat en la seva cara vista i sense bisell, cantell recte i calibrat. Col•locat amb ciment cola especial per a guix i rejuntat amb “borada reticulant” especial per a junta fina, de la mateixa referència i color .

Sòcol bisellat terratzo interior :

Ml. de sòcol de terratzo de Mosaics Planas , de 7x40x1,5 cm. Sèrie ____ ,mateix model que les lloses del paviment. Afinat a la seva cara vista i amb bisell de 5 mm. a 45 graus, cantell calibrat. Col•locat amb ciment cola especial per a guix i rejuntat amb “borada reticulant” especial per a junta fina, de la mateixa referència i color .

Sòcol mitja canya :

Ml sòcol 120x7x7 formant un quart de cercle ( quart de canya) a la part vista , Sèrie ___ ,mateix model que les lloses del paviment. Afinat en la seva cara vista i amb bisell de 5 mm. Aquest sòcol es col•loca enrasat amb el paviment de terratzo i enrasat amb el revestiment vertical , per tal que la transició del terra a la paret estigui exempta de racons i de ressalts. Col•locat amb ciment cola especial per a guix i rejuntat amb “borada reticulant” especial per a junta fina , de la mateixa referència i color.

Desplaça cap amunt