Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

Sèrie dolmos

àrid blanc especial

El marbre dolomític blanc absolut i la carta de colors que el nostre Departament tècnic ha elaborat,
es combinen per oferir un paviment únic al mercat.

Un sol model, o la combinació de varis, dins el mateix projecta,
ofereixen al projectista una definició única per la pell de la seva obra.

  • Mida de l’àrid:  Àrids de 1-3 mm / Àrids de 3-6 mm / Àrids de fins a 27 mm.  
  • Tipus àrid: Àrid dolomític.
  • Color àrid: Blanc especial.
  • Color de base: Qualsevol color de base.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipusm2/palunit/palkg/m2kg/paletcol•locacióUs
40×403bicapa17,92112691,247Morter/c.colainterior
60×404bicapa9,64092883Morter/c.colainterior
5Bicapa9,12381151,049Morter/c.colainterior

Característiques principals:

En aquesta sèrie tots els models estan fabricats amb el mateix àrid, una dolomita blanca, un blanc quasi absolut, per el que respecta al  color de fons juguem amb  l’amplia carta de colors que el nostre Departament tècnic ha elaborat, ambdós es combinen per oferir un paviment únic al mercat.

Hi han tres mides d’àrid, 1-3 mm., 3-6 mm i fins a 27 mm. Axó ens permet assolir diferents resultats segons siguin les necessitats del projectista.

El model 793-KBS (Blanc especial) es l’únic del mercat on la blancura es quasi absoluta, donat que utilitzem estabilitzadors i potenciadors del color blanc del ciment. La resta de models el contrast entre l’àrid i el fons pot ser, o no, significatiu, potent o lleuger, intens o neutre, tot dependrà de la teva el.lecció.

Un sol model, o la combinació de varis, dins el mateix projecta, ofereixen al projectista una definició única per la pell de la seva obra.

Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012.

M2 Terratzo bicapa vibro-premsat , de 40x40X3,5 cms. de Mosaics Planas 1931, sl , Sèrie DOLMOS fons a escollir per la DF, àrids de color blanc especial Dolmos  i diàmetre a escollir per la D.F. Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012.

Col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces. La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada.

Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada.

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Models associats

Mostrar tots els models

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Museu MNAC

Fa més de 30 anys més de 25.000 m2 de terratzo Planas van ser instal·lats en una dels edificis més emblemàtics de Catalunya. Avui dia, en moltes de les zones encara hi ha el mateix terratzo, instal·lat.

Aquesta obra, és un dels millors exemples de la durabilitat del terratzo, i de la seva idoneïtat en espais molt concorreguts i de ús intens.

Oficines KNEM

Any construcció: 2021

Model terratzo: Gris BE nº 5

Arquitecte: B720 Fermín Vázquez Arquitectos

Ubicació: Poble nou, Barcelona

El terratzo és conegut pel seu fàcil manteniment i neteja, així com per la seva especial resistència i durabilitat, la qual cosa el converteix en una opció excel·lent per a espais d’alt trànsit com les oficines.

En aquesta ocasió, es va optar pel Model Gris BE nº5, la màxima expressió del terratzo més clàssic que contrasta amb les línies modernes de l’edifici.

Hospital Mollet del Vallés

Any construcció: 2010

Model terratzo: Model Blanc Especial

Arquitecte: Corea Moran Arquitectura

Ubicació: Mollet del Vallés, Barcelona

Actualment, i després de tants anys, el terratzo es continua presentant com un dels materials que ofereix una major resistència i durabilitat, el que el converteix en la solució ideal per a paviments d’Hospitals i Centres Sanitaris per el seu fàcil i econòmic manteniment.

A més, gràcies a la seva versatilitat, alternant diferents tonalitats de terratzo o de mesures d’àrid, podem distingir diferents estàncies.

Hospital Clínic Granollers

Any construcció: 2023

Model terratzo: Micro Blanc Especial i mini gris B150, acabat mate

Constructora: UTE COMPLEX HOSPITALARI GRANOLLERS

Arquitecte: BAAS l CASA solo, Bernat M. Gato Blanco, Roger Pernas Vallès i Jordi Badia

Ubicació: Granollers, Barcelona

El més rellevant d’aquest paviment, a part del tall de la peça, és l’acabat del terratzo. En aquesta ocasió s’ha optat per no abrillantar el terratzo, pel que, s’aconsegueix aquest efecte mate que veiem.

L’abrillantat és un acabat que obtenim en fase de col·locació a obra, no és un acabat que s’adquireixi a fàbrica, per la qual cosa, qualsevol model de terratzo polit, es pot o no abrillantar, inclús se li pot donar aquest acabat mate en només algunes zones i, a més, posteriorment si es considerés abrillantar la peça, es podria fer.

Cap Cotet

Any construcció: 2021

Model terratzo: Model Blanc especial i Model MB00

Constructora: Constructora CALAF

Arquitecte: BAAS ARQUITECTURA – Jordi Badia

Ubicació: Premià de Dalt, Maresme

Una joia arquitectònica de la que ens sentim orgullosos d’haver participat. En aquesta ocasió, la singularitat en el terratzo es va aconseguir amb el tall trapezoidal de les peces, tan en els paraments horitzontals com en paraments verticals.

Habitatge Space ECH

Any construcció: 2020

Model terratzo: Blanc especial

Arquitecte: P-M-A-A | Adrián Jurado, Jaime Fernández, Magdalena Barceló, arquitectes.

Ubicació: Raval, Barcelona

Obra finalista dels Premis FAD, que combina espais diàfans amb monocromàtics. Ens agrada molt que les juntes siguin tant presents en aquest projecte.

Habitatge Luna House

Any construcció: 2018

Model terratzo: Micro blanc especial

Arquitecte: Arquitectura G

Ubicació: Barcelona

El Model Micro Blanc especial, sempre resulta un gran aliat quan es pretén donar llum a les estances.