Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

S-700

àrid 3-6 mm

La Sèrie 700 significa “terratzo”.

És on la carta de colors assoleix la seva màxima expressió i longitud,
on es pot jugar més amb les combinacions no només d’àrids i fons, sinó també de diferents àrids en una mateixa peça.

  • Mida de l’àrid:  Àrids de 3 a 6 mm. (Alguns models poden tenir incorporats àrids de 1 à 3 mm.)
  • Tipus àrid: Àrids marmoris.
  • Color àrid: Qualsevol color dels disponibles.
  • Color de base: Qualsevol color de base.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipusm2/palunit/palkg/m2kg/paletcol•locacióUs
40×403bicapa17,92112691,247Morter/c.colainterior
60×404bicapa9,64092883Morter/c.colainterior
5Bicapa9,12381151,049Morter/c.colainterior

Característiques principals:

La Sèrie 700 significa “terratzo”. És on la carta de colors assoleix la seva màxima expressió i longitud, on es pot jugar més amb les combinacions no només d’àrids i fons, sinó també de diferents àrids en una mateixa peça.

La mida de l’àrid, de fins a 6 mm., superior a l’amplada de la junta entre peces, 1,5-2 mm, generen un efecte visual de paviment continu on les juntes entre peces s’integren  al paviment, aquest efecte es reforça amb l’aplicació de la beurada reticulat de junta fina, fabricada amb la mateixa dosificació y color que la peça.

Cal un rebaix i polit “in-situ” de les peces, així com l’abrillantat final, seguin les indicacions donades a l’apartat de col·locació, en tal d’aconseguir la optima i màxima qualitat de l’acabat del terra.

Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012.

M2 Terratzo bicapa vibro-premsat , de 40x40X3,5 cms. de Mosaics Planas 1931, sl , Sèrie 700 per a ús intens, fons a escollir per la DF, àrids de color a escollir per la DF i diàmetre segons S.700. de 3 a 6 mm de diàmetre, Complirà la Norma  UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012.

Col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces.    La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

 Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada. 

 Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada. 

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

   Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica

Models associats

Mostrar tots els models

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Universitat Bellvitge Barcelona

Any construcció: 2013

Model terratzo: Model MB 00 i Blanc especial

Constructora: U.T.E. AULARI BELLVITGE (Impulsa-Ortiz-Agefred)

Arquitecte: Albert de Pineda – PINEARQ

Ubicació: L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

El Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge de la Universitat de Barcelona (UB), el terratzo és el gran protagonista. Amb el tall de peces rectangular, aconseguim combinar dos colors  presents en tot l’edifici. Cal tenir present que sempre recomanem que el tall de la peça, quan forma part del disseny del paviment, es realitzi a fàbrica i s’entregui tallat a la obra.

Habitatge Space ECH

Any construcció: 2020

Model terratzo: Blanc especial

Arquitecte: P-M-A-A | Adrián Jurado, Jaime Fernández, Magdalena Barceló, arquitectes.

Ubicació: Raval, Barcelona

Obra finalista dels Premis FAD, que combina espais diàfans amb monocromàtics. Ens agrada molt que les juntes siguin tant presents en aquest projecte.

Habitatge El guateque

Any construcció: 2019

Model terratzo: Model M90 i 708NG1 (verd)

Arquitecte: Adrià Escolano David Steegmann

Ubicació: Passeig de la Mare de Deu del Coll 153, Barcelona

Un habitatge on s’ha optat per un paviment de terratzo, alternant, en diferents plantes, dos models completament diferents.

Les avantatjoses qualitats del terratzo, fan que sigui una opció immillorable per a habitatges, a més de la llarga vida útil i a la opció d’unificar un mateix model per exteriors i interiors, te una molt bona inèrcia tèrmica es a dir, tarda en canviar de temperatura en condicions de fred o calor, pel que atenua la necessitat de recórrer a aires condicionats o calefaccions. Així mateix, si ho combines amb terra radiant, tant amb aigua calenta (calefacció) com aigua freda (climatització), mantindrà la temperatura i la despesa en energia serà molt menor.

Habitatge Luna House

Any construcció: 2018

Model terratzo: Micro blanc especial

Arquitecte: Arquitectura G

Ubicació: Barcelona

El Model Micro Blanc especial, sempre resulta un gran aliat quan es pretén donar llum a les estances.

Hospital Mollet del Vallés

Any construcció: 2010

Model terratzo: Model Blanc Especial

Arquitecte: Corea Moran Arquitectura

Ubicació: Mollet del Vallés, Barcelona

Actualment, i després de tants anys, el terratzo es continua presentant com un dels materials que ofereix una major resistència i durabilitat, el que el converteix en la solució ideal per a paviments d’Hospitals i Centres Sanitaris per el seu fàcil i econòmic manteniment.

A més, gràcies a la seva versatilitat, alternant diferents tonalitats de terratzo o de mesures d’àrid, podem distingir diferents estàncies.

Hospital Sant Joan de Déu

Any construcció: 2010 i successives ampliacions

Model terratzo: Micro Blanc Macael

Arquitecte: Llongueras Clotet Arquitectes

Ubicació: Esplugues del Llobregat, Barcelona

Més de 6.000 m2 de terratzo instal·lats a L’Hospital de Sant Joan de Déu, un edifici que ha sigut guanyador de nombrosos premis a l’arquitectura, tant nacionals com internacionals, cobrant especial importància el disseny interior de l’edifici i, el sistema de senyalització i comunicació visual.

Cap Cotet

Any construcció: 2021

Model terratzo: Model Blanc especial i Model MB00

Constructora: Constructora CALAF

Arquitecte: BAAS ARQUITECTURA – Jordi Badia

Ubicació: Premià de Dalt, Maresme

Una joia arquitectònica de la que ens sentim orgullosos d’haver participat. En aquesta ocasió, la singularitat en el terratzo es va aconseguir amb el tall trapezoidal de les peces, tan en els paraments horitzontals com en paraments verticals.

CAP Sant Esteve de Sesrovires

Any construcció: 2022

Model terratzo: Micro Marfil

Constructora: Rossellginer

Arquitecte: Lluís Moran Molins

Ubicació: Sant Esteve Sesrovires, Barcelona

Quan es busquen tons neutres però amb una tonalitat més càlida que el blanc, el color Marfil sempre és una opció que recomanem. Aquest to es pot aconseguir en totes les Sèries, depenent de la mesura de l’àrid que ens interessi.

CAP Malgrat (Ampliació)

Any construcció: 2022

Model terratzo: CRC1 Gris

Constructora: UTE Cap de Malgrat

Arquitecte: Belart Arquitectes Tècnics, S.L.P.

Ubicació: Malgrat de Mar, Maresme

En aquest cas, per l’elecció del terratzo de l’ampliació del CAP de Malgrat, es va tenir en compte el terratzo preexistent, el Model CRC1 Gris (Sèrie 700).

En ampliacions i reposicions, degut a varis factors, entre d’altres, el desgast del material, el canvi d’àrids de la cantera, diferents partides de fabricació… és impossible obtenir un terratzo exactament idèntic al preexistent.

No obstant, per obtenir un resultat pràcticament idèntic solem treballar amb una mostra del paviment instal·lat i, adaptem la nova fabricació a aquesta mostra, el que garanteix un molt bon resultat i, una diferencia pràcticament imperceptible.

Museu MNAC

Fa més de 30 anys més de 25.000 m2 de terratzo Planas van ser instal·lats en una dels edificis més emblemàtics de Catalunya. Avui dia, en moltes de les zones encara hi ha el mateix terratzo, instal·lat.

Aquesta obra, és un dels millors exemples de la durabilitat del terratzo, i de la seva idoneïtat en espais molt concorreguts i de ús intens.

Escola Anglesola

Any construcció: 2021

Model terratzo: Blanc Especial

Constructora: Rehacsa

Arquitecte: Altabàs, Àlvaro, Raventós, Arquitectes, SCP

Direcció facultativa: Altabàs, Àlvaro, Raventós, Arquitectes, SCP/Guillermo Barenys y Asociados, SLP/PGI Engineering, SL

Ubicació: C/ Numància, Barcelona

Per a l’Escola d’Anglesola, es va escollir un dels Models més demandats del nostra catàleg, el Model Banc Especial.

Quan opteu per paviments de color blanc, el terratzo sempre és la millor opció de material en la mesura en que es tracta d’un material molt poc embrutidor i de fàcil manteniment. A més, al no haver juntes entre les peces, i ser omplertes amb vorada reticular especial, es crea un efecte de paviment continu i la superfície és completament plana.

Escola Camp Joliu

Any construcció: 2022

Model terratzo: Micro Blanc Macael

Constructora: Roacsa Construcciones

Arquitecte: Francesc Buixeda & Javier Ivorra

Ubicació: Arboç, Tarragona

L’Ampliació de l’escola de Camp Joliu d’Arboç, on es va escollir, tant per les escales de terratzo com per el paviment, el Model Micro Blanc Macael. Un color blanc molt natural gràcies a una lleu nota d’oxidació.

Escola Jesús Salvador

Any construcció: 2021

Model terratzo: Micro Salmó

Constructora: Antoni Barba S.A.

Arquitecte: Javier Barba

Ubicació: Sabadell, Barcelona

El terratzo Mosaics Planas, va ser escollit pel que els alumnes sabadellencs en diuen les aules del futur, anomenades TELS (acrònim de Pensar en anglès, Preguntar-se, Aprendre i Compartir). El mobiliari és plegable i adaptable, són diàfanes i, fins i tot, compten amb una reproducció d’una àgora.

El terratzo s’estén de les aules, fins al pavelló principal, on la combinació dels colors suaus del terratzo amb els tons més vius del mobiliari, confereix un estil juvenil i fresc a les aules del Col·legi.

Institut les Aimerigues

Any construcció: 2018

Model terratzo: Micro MB 00

Constructora: Construcciones Obras Públicas y Civiles SA (COPCISA) l Vías y Construcciones SA (Grupo ACS) 

Arquitecte: Barceló Balanzó Arquitectes l Montero-Gràcia Arquitectes SCP (MG Arquitectes)

Ubicació: Terrasa, Barcelona

Sense cap dubte, aquest projecte és un exemple més de com la tradició del paviment del Model MB 00 de terratzo pot ser una solució extremadament sofisticada per qualsevol classe de disseny, des del més tradicional al més modern.

El terratzo, per les seves altíssimes prestacions, és l’elecció perfecta per grans superfícies subjectes a un elevat trànsit de vianants. La durabilitat i facilitat de manteniment del terratzo són les principals característiques que porten els dissenyadors i arquitectes a seleccionar el paviment de terratzo, sense haver de renunciar a l’elegància i estil.

Hospital del Mar

Mosaics Planas, ha participat en nombroses de les ampliacions de l’Hospital del Mar de Barcelona. La firma Mosaics Planas ha fabricat els paviments interiors de terratzo, els exteriors, amb el mateix Model que l’interior però amb ranures antilliscants i, també el terratzo conductiu dels quiròfans.

Quirófans Clínica Girona

Any construcció: 2022

Model terratzo: 755-7

Constructora: UTE Rubau-Ortiz-Agefred

Arquitecte: PMMT

Ubicació: Girona

És molt important l’eliminació electricitat estàtica que s’acumula en sòls de sales de Raigs X, quiròfans, laboratoris, naus industrials…., per a això haurem de connectar la superfície del paviment de la sala amb el potencial zero, és a dir, a terra.

Aquest procés és imprescindible per a la seguretat de pacients i personal sanitari en aquestes sales o dels treballadors en el cas d’una nau industrial o similar. La no eliminació de l’electricitat estàtica pot produir fortes descàrregues elèctriques, explosions i incendis i produeix serioses lesions circulatòries als usuaris. És molt perillosa per a les persones que portin incorporat un marcapassos i poden produir accidents laborals per actes reflexos en descàrregues petites. Per a això, gràcies al paviment de terratzo conductiu, i al paquet de solucions, no sols de paviment, sinó d’elements auxiliars que ha dissenyat *Mosaics Planas, aconseguim complir amb el Reglament electrotècnic de baixa Tensió (RD 842/2002 de 2 d’agost) i la instrucció tècnica complementària BT38.

A més, l’acumulació de pols també s’accentua a conseqüència de l’electricitat estàtica, per la qual cosa, solem instal·lar el sòcol de mitjacanya perquè sigui més fàcil la neteja del paviment.

Clínica Universitat de Navarra

Any construcció: 2017

Model terratzo: CRC1 Blanc

Constructora: ARPADA

Arquitecte: IDOM

Ubicació: Madrid

L’elecció dels arquitectes de la Clínica Universitat de Navarra, va recaure en el nostre model CRC1 Blanco, que enriqueix l’arquitectura de l’edifici caracteritzat per un disseny modern i avantguardista.

El terratzo és un material ideal per a revestir grans superfícies d’escales i paviments: la seva resistència i facilitat de neteja el converteixen en un material especialment apreciat per a edificis oberts al públic, com els hospitals.

Els graons, també en el mateix Model, en forma de L i acabat polit com el terratzo, per tal de que tinguin propietats antilliscants, duent una regata antilliscant, el que proporciona una màxima adherència i seguretat, ja sigui en superfícies seques o humides.

Escola Arrabassada

Any construcció: 2022

Model: per als interiors, terratzo Model CRC1 Blanc i, per els exteriors formigó gris llis

Constructora: Benito Arnó e Hijos SAU

Arquitecte: Santiago Vives Sanfeliu

Ubicació: Tarragona

L’Escola Arrabassada, ha confiat amb Mosaics Planas pel paviment i graons de terratzo interior. Donat que es tracta d’una escola, ha estat necessari que el graó interior compti amb una tira buixardada en l’estesa per tal de que sigui antilliscant.

Pels exteriors, els graons de formigó color gris acabat llis, buscant una tonalitat quasi idèntica de les parets, es fabriquen sempre (al igual que els graons de terratzo) a mesura del projecte.