Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

S-600

disenya el teu terratzo

Dissenyada en col·laboració amb diferents prestigiosos arquitectes, i perquè no amb tu, si ho desitges,
la Sèrie 600 és la gran aposta de Mosaics Planas.

El contrast de mides d’àrid i de color de fons, dona un aire retro i una espectacularitat al paviment
que únicament es pot assolir amb el millor sistema de fabricació.

  • Mida de l’àrid: Àrids fins a 27 mm.
  • Tipus àrid: Àrids marmoris.
  • Color àrid: Qualsevol color dels disponibles.
  • Color de base: Qualsevol color de base.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipusm2/palunit/palkg/m2kg/paletcol•locacióUs
40×403bicapa17,92112691,247Morter/c.colainterior
60×404bicapa9,64092883Morter/c.colainterior
5Bicapa9,12381151,049Morter/c.colainterior

Característiques principals:

Dissenyada en col·laboració amb diferents prestigiosos arquitectes, i perquè no amb tu, si ho desitges, la Sèrie 600 és la gran aposta de Mosaics Planas per el disseny integrat en cada obra o projecta, partint de una infinitad de colors de fons, una multitud de colors d’àrid i les mides de cada un et permetem crear el teu nou model.

Una característica important d’aquesta sèrie, i que la diferencia de les altres, es la possibilitat de jugar amb la quantitat i proporció d’àrids dins la peça, es com si els marbres hagin estat escampats aleatòriament, oferint un disseny molt especial i únic, efectivament pots dissenyar un model singular.

D’altre banda, el contrast de mides d’àrid i de color de fons, dona un aire retro i una espectacularitat al paviment que únicament es pot assolir amb el millor sistema de fabricació..

M2 Terratzo bicapa vibro-premsat , de 40x40X3,5 cms. de Mosaics Planas 1931, sl , Sèrie 600 fons a escollir per la DF, àrids de color contrastat respecta el color del fons, a escollir per la DF i diàmetre segons S.700. Complirà la UNE-EN 13748-1 per a ús interior intensiu .

Col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces.    La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

 Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada. 

 Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada. 

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

   Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Models associats

Mostrar tots els models

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Biblioteca Montserrat Abelló

Any construcció: 2018

Model terratzo: M15

Constructora: Construcciones Deco S.A.

Arquitecte: Ricard Mercader i Aurora Fernández

Ubicació: Plaça de les Glòries, Barcelona

Aquesta obra és especialment important per la firma, en la mesura en que es tracte del primer edifici públic de Barcelona amb Certificat BREEAM.

El LIBER Architecture Group (LAG) destaca la biblioteca Montserrat Abelló com un exemple arquitectònic inspirador en la web “Library Buildings in Europe”, on es recullen un seguit de biblioteques emblemàtiques de tot Europa.

CAI La Marina

Any construcció: 2022

Model terratzo: M44, Model realitza a mesura

Constructora: M Y J GRUAS S.A.

Arquitecte: MIBA Architects

Ubicació: Jardins de Cal Sèbio, Barcelona

El projecte de CAI La Marina, ens va permetre introduir un nou Model de terratzo al nostre catàleg, el Model M44.
Seguint les directius dels arquitectes de la obra, vam aconseguir donar modernitzar un dels models més antics del nostre catàleg, i, no ens pot agradar més el resultat.

Restaurant Pizzeria Massa

Any construcció: 2016

Model terratzo: 7N

Arquitecte: Tomeu Ramis, Aixa del rey, Bárbara Vich de FLEXOARQUITECTURA

Ubicació: Barcelona

En aquesta obra, el paviment cobra una especial rellevància, utilitzant el mateix Model de terratzo per a paraments verticals, es projecta una major sensació d’espai i continuïtat en el paviment.

Escola els Encants de Barcelona

Any construcció: 2015

Model terratzo: Model especial a mesura

Constructora: Dragados

Arquitecte: Roger Mendez i Badias

Ubicació: Plaça de les Glòries, Barcelona

Aquest edifici finalista en l’edició dels premis FAD d’arquitectura 2016, aborda la construcció d’un projecte pedagògic pilot únic en el marc del sistema públic.

En aquest cas, es va optar per un model de terratzo blanc, fabricat a mesura, segons les especificacions de l’arquitecte, alternant diverses mesures d’àrid per tal de distingir les diferents zones de l’escola. En aquest sentit, es va alternar en les mateixes tonalitats de colors, diferents series, en concret, la Serie 900 (àrid fins a 3 mm) i de la Serie 600 (àrids diferents mesures segons especificacions).

Habitatge La Galera House

Arquitecte: CAVAA Arquitectos

Lead arquitectes: Oriol Vañó, Jordi Calbetó

Aquest 2022 la nostra gran aposta són els nostres models més antics, buscant el predomini de l’àrid en color i grandària.

Estació Tren Palautordera

Any construcció: 2023

Model terratzo: 7N (610)

Constructora: Calam Tapias Construccions SL 

Arquitecte: Arderiu & Morató Arquitectes SCP (A+M Arquitectes)

Ubicació: Santa Maria de Palau Tordera, Barcelona

En zones amb una alta intensitat de circulació, com pot ser estacions, museus, mercats, centres comercials, pistes de patinatge o poliesportius on es practiquen esports d’impacte, entre d’altres, el terratzo es presenta com un paviment de característiques idònies, doncs presenta una alta resistència als cops a més tenir un fàcil manteniment.

Cinemes FILMAX Gran Via

Any construcció: 2016

Model terratzo: 7N (610)

Arquitecte: AMOO Arquitectura; Josep Camps, Olga Felip, Aureli Mora, Omar Ornaque

Ubicació: L’Hospitalet de Llobregat

Els cinemes FILMAX de Gran Via llueixen el nostre model 7N (antic 610).

Es va escollir un terratzo negre de grans àrids blancs que simulessin l’efecte de les crispetes al terra, ajudant a evitar la sensació d’embrutiment durant les hores puntes en les que, pel tràfic de persones, els era impossible netejar. Una magnífica idea de l’equip d’arquitectes AMOO que van treballar en aquest projecte.