Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes

Polimers

Les peces fabricades amb formigó polímer son peces principalment decoratives i que s’utilitzen com a remat de l’obra, en aquest sentit tenim peces de façana, ampits i brancals de finestres, peces de cobra murs o cobra pilars, canals aigua, peces de façana i qualsevol altre tipus de peça decorativa i funcional al mateix temps.

És un formigó de caràcter sintètic, en el qual se substitueix el ciment per una resina química  de polièster. Per aconseguir els efectes que caracteritzen l’excel·lència d’aquest material, cal l’aigua, que funciona com a catalitzador, així àrids molt fins i alguns additius.

El formigó polímer és un material de molt alta qualitat i resistència extrema, l’ estructura del qual està composta per una gran varietat d’ àrids, els quals s’ amalgamen sintèticament per evitar l’ exsudació de l aigua i la disgregació de la barreja amb el ciment.

Essencialment, aquest material es constitueix a partir de la barreja de dues fases diferents: La resina, que és l’ element continu, i els àrids, que són els elements dispersos. El característic d’aquesta barreja és que produeix un formigó 4 vegades més resistent que el tradicional.

Les peces fabricades amb Formigó polímer compliran les Normes UNE-EN específiques segons l’ús al que es destinen, com es pot s’observa a les fitxes tècniques corresponents.

Ús: Les peces fabricades amb formigó polímer s’utilitzen principalment per aplicacions exteriors, les seves altíssimes característiques tècniques i estètiques, acompanyat per el fet de que son molt lleugeres,  el fan un producte ideal per a multitud d’aplicacions.

Les utilitzacions mes freqüents son:  

 • Peces de façana
 • Ampits de finestra
 • Brancals de finestra
 • Cobra murs
 • Cobra pilars
 • Canals

Colors: El formigó polímer es fabrica, bàsicament en 4 colors Blanc, gris, beig i negre.

Composició, acabat superficial i mida de l’àrid: La resina de polièster i la mida dels àrids propicien que les peces tinguin una textura molt fina y suau, similar a la de un vidre.

Característiques principals:

 • Gran resistència a la compressió, fins a 1300 kp/cm2, en front dels 500 kp/cm2 del formigó tradicional.
 • Baixa absorció d’aigua, de fins al 0.15 %, en front el 5-6 % del formigó tradicional UNE-EN 10545-3.
 • Baixa densitat, al voltant de 1.2 g/cm3, el que els fa molt lleugers i per tant fàcil de manipular e instal·lar.
 • Inalterables als cicles de gel-desgel i per tant aptes per exteriors (UNE-EN ISO 10545-12.)
 • Alta resistència al desgast per abrasió, 390 mm2 (UNE-EN ISO 10545-6:98)
 • Resistent a temperatures de -30ºC a +60ºC.
 • Resistencia a la corrosió quimica.
 • Resistencia al foc M3 (UNE 23,727/90)

Tipus

Desplaça cap amunt