Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Paviments exteriors | Terratzo exterior

Vibrosil

El Vibrosil es defineix com una rajola de morter de ciment vibro- premsada composta per dues capes, una d’empremta i una altra de base, per tant es un terratzo bicapa, amb la particularitat que la capa d’empremta, o capa vista, té una textura o relleu que ens ve donat per la imprimació del motlle sobre la peça i per tant els àrids no queden vistos.

D’aquesta manera les textures buixardades, aspecte pedra natural, llisses, botons … son una copia de la forma del motlle i no s’hi fa cap tractament posterior, llevat que es vulgui algun tipus d’aplicació hidròfuga o ant taques. Tal i com es pot observar a l’aparta de model o fotografies les possibilitats estètiques i de color son infinites i posen de relleu que aquesta clàssica gamma de productes es molt expressiva tant si s’utilitza per paviments com per revestiments.  

Les lloses de terratzo VIBROSIL  hauran de complir la Norma UNE-EN 13748-2: 2005 “Baldosas de terrazo para  uso exterior “.

Ús: la gamma VIBROSIL esta dissenyada per a l’ús exterior, tot i que sovint es fa servir, donada la gran creativitat dels seus dissenys, per aplicacions interiors tant de pavimentació com d’aplacats verticals.

Mida en planta i gruix:

Les característiques geomètriques  d’aquesta gamma son:

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipus
40×403Bicapa

Composició i mida de l’àrid:

Tal i com hem comentat, l’àrid de la cara vista no es veu, ja que queda embegut dins la mateixa pasta, per aquest motiu els àrids que es fan servir son de granulometria molt petita (1-2 mm), en tal de que la textuta de la cara sigui lo mes fina possible i son àrids amb una alta resistència al desgast, es a dir silicis i/o granítics.

Acabat superficial:

El VIBROSIL s’entrega ja acabat de fabrica i per tant no requereix cap tractament posterior. Te una textura llisa i fina amb grau C3 de lliscament (Rd>45) , es a dir apte per exteriors.

En alguns casos es pot aplicar un tractament anti taques o hidròfug, en tal d’augmentar la resistència a les taques.

Models associats

Obres relacionades

Desplaça cap amunt