Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Paviments exteriors | Terratzo exterior

Terratzo Natur

La Sèrie NATUR es  una rajola de morter de ciment vibro- premsada  bicapa, on la cara vista té la particularitat que es sotmet, a fabrica,  a dos processos consecutius de tractament superficial, primer realitzem un polit de la peça amb la finalitat de que l’àrid aflori amb tota la seva magnitud a la superfície, posteriorment la peça es raspallà o granalla en tal de donar un tractament antilliscant, l’efecte que s’aconsegueix es realment diferenciador respecta a altres acabats de paviments exteriors i permet una integració amb l’entorn de gran valor visual.

Quan hi ha un contrast de color de fons o pasta respecta al color d’àrid, el paviment es realment expressiu i característic, com es pot observar a les fotografies dels models de catàleg.

Les lloses de terratzo Sèrie 4000 hauran de complir la Norma UNE-EN 13748-2: 2005 “Baldosas de terrazo para  uso exterior“

Comparació del model Nieves polit i el mateix model en acabat Natur

Ús: la gamma NATUR a l’àcid  esta dissenyada per a l’ús exterior i per tant tenen una absorció inferior al 6 % i son resistents a la gelativitat (gel), tal i com podem veure a les fitxes tècniques corresponents. Si bé en nombrosos projectes es fa servir també per a la pavimentació d’espais interiors ( per exemple zones comuns d’edificis) donada la gran similitud que te amb un terratzo per a interiors.

Mida en planta i gruix: 

Les característiques geomètriques  d’aquesta gamma son:

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipus
60×404Bicapa
60×405Bicapa
40×403Bicapa
30X303Bicapa
30X304,5Bicapa

Composició i mida de l’àrid:

Qualsevol mida i tipus d’àrid es pot fer servir dins aquesta gamma, però amb el àrids de mida gran es amb els que s’assoleix una major expressió de les peces, donat que aconseguim la màxima expressió, es com si haguéssim tallat els àrids, ja que queden plans a la cara vista i es poden veure en la seva màxima grandària. 

Acabat superficial:

Es un acabat granallat fí o amb la superfície lleugerament sinuosa, molt agradable al tacte i a la vista, amb un grau C3 de lliscament (Rd>45) , es a dir apte per exteriors.

Desplaça cap amunt