Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Paviments exteriors | Terratzo exterior

Panots polits i sense polir

El Panot es una rajola de morter de ciment vibro- premsada composta per dues capes, una d’empremta i una altra de base, per tant es un terratzo bicapa, on la cara vista té unes canals o dibuixos refondits, de 3 a 5 mm, canals que habitualment serveixen per que hi circuli l’aigua de la pluja o de neteja. En bastants models aquets dibuixos, dins una peça, conformen un dibuix global en ajuntar peces i per tant podem conferir a l’espai exterior, avinguda, carrer, plaça … un conjunt harmònic, missatge determinat o el que el projectista cregui oportú.

 Aquesta opció permet crear qualsevol tipus de dibuix a requeriment del client, la varietat és infinita i, a part, ens permet personalitzar anagrames propis. Aquests relleus poden ser aplicats en qualsevol dels nostres models que tenen àrids resistents al desgast.

Les lloses de terratzo PANOT hauran de complir la Norma UNE-EN 13748-2: 2005 “Baldosas de terrazo para  uso exterior “.

ÚS: la gamma PANOT  esta dissenyada per a l’ús exterior i per tant tenen una absorció inferior al 6 % i son resistents a la gelativitat (gel), tal i com podem veure a les fitxes tècniques corresponents.

Mida en planta i gruix: 

Les característiques geomètriques  d’aquesta gamma son:

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipus
40×404Panot no polit
40×403Panot polit
33×333,2Panot no polit
30×303Panot polit
30×303,5Panot polit
30×303,2Panot no polit
25×252,7Panot no polit
20×202,7Panot no polit

Composició i mida de l’àrid : Segons sigui l’acabat superficial tenim 2 tipus d’àrid :

  • Panots polits : En aquest cas s’utilitzen àrids de 1-3 mm o màxim de 3 a 6 mm, ja que si fossin mes grans les canals no quedarien ben definides. Som àrids, també, d’alta resistència al desgast i de colors vius ( vermell, granate, blanc, beig ).
  • Panots sense polir : en aquest tipus l’àrid de la cara vista no es veu, ja que queda embegut dins la mateixa pasta, per aquest motiu els àrids que es fan servir son de granulometria molt petita (1-2 mm), en tal de que la textuta de la cara sigui lo mes fina possible i son àrids amb una alta resistència al desgast, es a dir silicis i/o granítics.

Acabat superficial : poden anar polits per exterior, la classificació C3 s’aconsegueix gracies a les canals, o be llisos de motlle , ja acabats de fabrica, i per tant no requereix cap tractament posterior.

Els panots sense polir tenen un acabat lleugerament rugós sortit de motlle de la premsa.

Ambdós acabats tenen una textura llisa i fina amb grau C3 de lliscament (Rd>45) , es a dir apte per exteriors.

Models associats

Geométrics pulits

Dibuixos pulits

Panots no pulits

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Hospital del Mar

Mosaics Planas, ha participat en nombroses de les ampliacions de l’Hospital del Mar de Barcelona. La firma Mosaics Planas ha fabricat els paviments interiors de terratzo, els exteriors, amb el mateix Model que l’interior però amb ranures antilliscants i, també el terratzo conductiu dels quiròfans.