Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Paviments exteriors | Terratzo exterior

Granallats

La Sèrie de terratzos granallats es una rajola de morter de ciment Vibro- premsada bicapa o monocapa, on la cara vista té la particularitat que es sotmet, a fabrica, a un procés de bombardeig de granalla metàlica, el que s’anomena granallat, per tant la superfície vista de la peça queden amb l’àrid i el ciment lleugerament trencats, el que ofereix un aspecte rugós fi amb els àrids, que s’erosionen menys que el ciment, traient el cap, obtinguen per tant una peça amb un grau de resistencia al lliscament molt alt, superior a 75 (C3 > 45 ).

Tota la gamma de terratzos d’interior, es pot acabar amb textura granallada per tal d’obtenir resultats antilliscants. En aquest sentit,, en un mateix projecte podem complir amb diferents exigències d’antilliscament (segons es tracti d’interior o exterior), sense haver de canviar el Model de terratzo triat i per tant tenim una uniformitat de color amb diferents acabats.

(Veure Exemples acabats més abaix)

A Mosaics Planas 1931 hem desenvolupant també una tecnologia, molt interesant estèticament, que consisteix en polir primer la peça i granallar-la desprès, d’aquesta manera els àrids, si son grans sobretot, floreixen plans sobre la peça i l’aspecte granallat els hi confereix un aspecte visual i al tacte de gran qualitat estètica i funcional, es la Sèrie NATUR, que podeu veure a l’apartat corresponent.
Les lloses de terratzo Sèrie Granallat hauran de complir la Norma UNE-EN 13748-2: 2005 “Baldosas de terrazo para uso exterior “.

Ús: la gamma de terratzo granallat esta dissenyada per a l’ús exterior i per tant tenen una absorció inferior al 6 % i son resistents a la gelativitat (gel), tal i com podem veure a les fitxes tècniques corresponents. En algunes ocasions es fa servir, també, per aplacats verticals.

Mida en planta i gruix:
Les característiques geomètriques d’aquesta gamma son:

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipus
60×404Bicapa
60×405Bicapa
40×403Bicapa
30X303Bicapa
30X304,5Bicapa
50×502,8monocapa
60×602,8monocapa

Composició i mida de l’àrid:
Qualsevol mida i tipus d’àrid es pot fer servir dins aquesta gamma, però hem de tenir en compta que els àrids petits (1-3 mm i 3-6 mm) granallen molt millor que el àrids grans i es pot obtenir una superficie i acabat de la peça mes uniforme. Tal i com hem comentat anteriorment les peces amb àrids grans, que son primer polides i granallades desprès, també presenten un aspecta granallat molt fi, on làrid ocupa gran part de la peça, com si l’haguessim tallat amb un ganivet.

Acabat superficial: Es un acabat granallat fí amb un grau C3 de lliscament (Rd>45) , es a dir apte per exteriors.

Exemples acabats

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Oficines Parc Central

Any construcció: Text

Model terratzo: Text

Constructora: Text

Arquitexte: Text

En aquesta obra, pel paviment flotant sobre plots, es va optar per terratzo color gris en acabat granallat en format 60×40. Ens agrada molt
terratzo acabat granallat sobre plots, en format 60×40 i a més, l’escala de terratzo amb una tira antilliscant per tal de que cumplís la normativa antilliscament C3.