Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Paviments exteriors

Lloses i llambordes​

FORMATS DE LLOSES I ADOQUINS
Disponibles en acabat Metropolitan – Vintage – Hermitage – Depura
 
Sèrie 5
Tràfic vianants
Sèrie 6
Tràfic lleuger
Disponible amb
o sense bisell
Sèrie 7
Tràfic lleuger
Sèrie 8 
Tràfic pesat
Sèrie 10
Tràfic rodat
Sèrie 12
Tràfic vianants
Sèrie Adapta
Accessibilitat
Sèrie Green
Separadors 3 mm
16x24x5 cm20x10x6 cm8x8x7 cm
Tràfic rodat
20x10x8 cm
amb o sense bisell
30x10x30 cm120x80x12 cm100x36x16 cm
Graó Scala
14x28x8 cm
40x40x5 cm20x20x6 cm16x16x7 cm
Tràfic rodat
30x10x8 cm30x20x10 cm80x60x12 cm40x40x5 cm
Invidents botó
20x20x8 cm
60x40x5 cm30x20x6 cm24x16x7 cm
Tràfic rodat
60x40x10 cm40x40x5 cm
Invidents guia
50x50x12 cm
Llosa gespa
18x12x6 cm
Únicament disponible en
acabat Trento i Magno
40x20x7 cm100x20x10 cm20x20x6 cm
Invidents botó
40x40x7 cm20x20x6 cm
Invidents guia
50x50x7 cm
amb o sense bisell
60x40x7 cm
100x60x7 cm
80x50x7,5 cm
Llosa Àmfora

 

  • Sèrie PREMIUM acabat Metropolitan llis

Paviment format per llambordes/llosses de formigó de mida ___ cm i gruix ___  cm, acabat superficial tipus  Metropolitan llis antilliscant de la casa Mosaics Planas 1931 o equivalent, aplicant-se el tractament superficial Premium que protegeix el paviment enfront d’agents climàtics extrems alhora que repel·leix l’aigua, la brutícia i els líquids que produeixen taques,  fabricat mitjançant maquinària de última generació de la casa Massa model 9000XL amb resistència al foc Euroclasse A1,de textura super llisa no lliscant  sense bisell, amb separadors de 4mm, fabricat amb àrid granític i silícics, hidròfugs i plastificant com a additiu, mínim un 20% d’ àrid reciclat, pigmentat en massa amb òxids de ferro d’ alta resistència a la climatologia i les radiacions solars,  de color a definir per D.F, classe 3 en lliscament/relliscament i un coeficient d’absorció d’aigua inferior al 6%, col·locades sobre capa d’anivellament de morter de ciment de consistència tova, amb un pendent de desguàs no inferior al 2%, inclòs  farcit de juntes amb sorra de sílice i compactat. Inclou transport a obra i abassegament en lloc destinat. Segons especificacions del projecte i de la D.F.

  • Sèrie STANDART acabat Metropolitan llis

Paviment format per llambordes/llosses de formigó de mida ___ cm i gruix ___  cm, acabat superficial tipus  Metropolitan llis antilliscant de la casa Mosaics Planas 1931 o equivalent, fabricat mitjançant maquinària de última generació de la casa Massa model 9000XL amb resistència al foc Euroclasse A1,de textura super llisa no lliscant  sense bisell, amb separadors de 4mm, fabricat amb àrid granític i silícics, hidròfugs i plastificant com a additiu, mínim un 20% d’ àrid reciclat, pigmentat en massa amb òxids de ferro d’ alta resistència a la climatologia i les radiacions solars,  de color a definir per D.F, classe 3 en lliscament/relliscament i un coeficient d’absorció d’aigua inferior al 6%, col·locades sobre capa d’anivellament de morter de ciment de consistència tova, amb un pendent de desguàs no inferior al 2%, inclòs  farcit de juntes amb sorra de sílice i compactat. Inclou transport a obra i abassegament en lloc destinat. Segons especificacions del projecte i de la D.F; el seu preu serà de ….. €/m2.

  • Sèrie DEPURA

Paviment drenant format per llambordes/llosses de formigó de mida ___ cm i gruix ___  cm, tipus DEPURA  de la casa Mosaics Planas 1931 o equivalent, , amb resistència al foc Euroclasse A1,de textura porosa, permeable a l’aigua i a l’aire, amb gran capacitat drenant, 8000 Lit/m2 per hora. Sense bisell i amb separadors de 4mm, fabricat amb àrid granític i silícics, hidrofugats i plastificant com a additiu ,mínim un 20% d’àrid reciclat, pigmentat en massa amb òxids de ferro d’alta resistència a la climatologia i les radiacions solars, de color a definir per D.F, classe 3 en lliscament/relliscament, col·locades sobre capa d’anivellament de morter de ciment de consistència tova,  amb un pendent de desguàs no inferior al 2%, fins i tot farciment de les  juntes amb sorra de sílice i compactat. Inclou transport a obra i abassegament en lloc destinat. Segons especificacions del projecte i de la D.F.

  • Serie Bio-Innova

Paviment format per llambordes/lloses descontaminants Bio-Innova de formigó de mida ___ cm i gruix ___  cm, tipus Metropolitan de la casa Mosaics Planas 1931 o equivalent, fabricat mitjançant maquinària de última generación de la casa Massa model 9000XL amb ciment descontaminant TX amb patent europea Nr Ep 1600430 i amb certificat de I. Eduardo Torroja complint les especificacions de descontaminació de la norma UNE 83321 EX;  amb resistència al foc Euroclasse A1,de textura superlisa sense bisell, amb separadors de 4mm, fabricat amb àrid granític i silícics, hidrofugats i plastificant com a additiu, mínim un 20% d’ àrid reciclat, pigmentat en massa amb òxids de ferro d’ alta resistència a la climatologia i les radiacions solars, de color a definir per D.F,  classe 3 en lliscament/relliscada i un coeficient d’absorció d’aigua inferior al 6%, col·locades sobre capa d’anivellament de morter de ciment de consistència tova, amb un pendent de desguàs no inferior al 2%, fins i tot farcit de juntes amb sorra de sílice i compactat. Inclou transport a obra i abassegament en lloc destinat. Segons especificacions del projecte i de la D.F; el seu preu serà de ….. €/m2.

Acabats superficials

Elements auxiliars

Sèries

Desplaça cap amunt

Lloses i Llambordes METROPOLITAN

L’aspecte superficial METROPOLITAN té una textura llisa, neta i plana, però molt antilliscant (C3), els àrids no afloren a la superfície i, per tant, el color ens és definit per la coloració del ciment. Les arestes són vives, sense bisell, pel que tenen una molt baixa sonoritat.

La tecnologia emprada ens permet una barreja homogènia o heterogènia d’un o diversos colors, pel que podem donar, al projecte o obra, l’harmonia desitjada.

Tota la gamma de formats i gruixos es pot fer amb aquest acabat METROPOLITAN, per tant, podem obtenir espais exteriors de gran simplicitat i funcionalitat.

TEXTURA SUPERFINA I SENSE BISELL,

ARESTES VIVES, MOLT BAIXA SONORITAT I ANTILLISCANT

Lloses i Llambordes envellides – VINTAGE

L’aspecte superficial VINTAGE té una textura envellida, amb arestes arrodonides, suau al tacte, els àrids es deixen veure lleugerament de forma arrodonida i és molt antilliscant.

El tractament superficial que se li fa a la peça, després del fragüat, li confereixen un aspecte com de gastat natural, com si hagués estat col·locada molt de temps i conservat, alhora, totes les seves propietats físiques i estètiques.

TEXTURA ENVELLIDA AMB ARESTES ARRODONIDES

I IRREGULARS MOLT ANTILLISCANT

Lloses i Llambordes buixardades – HERMITAGE

L’aspecte superficial HERMITAGE és un acabat buixardat amb les arestes lleugerament arrodonides i l’aparició dels àrids granítics i silicis a la superfície, li confereixen un aspecte com de pedra natural.

Jugant amb el color, forma i aspecte dels àrids, la barreja d’un o diversos colors del formigó de base, tant si es fabrica de manera homogènia com no, ens permet crear multitud d’espais urbanístics de disseny, adaptant-se a qualsevol projecta.

 

TEXTURA ABUIXARDADA, CANTELLS  ARRODONITS I IRREGULARS MOLT ANTILLISCANT.

Lloses i Llambordes buixardades – TRENTO i MAGNO

L’aspecte superficial TRENTO es caracteritza per tenir les llambordes la cara de rodadura amb un buixardat sortit de motlle, que pot ser acabat llis (anomenat TRENTO) o granallat (anomenat MAGNO) i disposen d’un bisell perimetral pla d’uns 5 mm. , aquestes característiques els fan molt adequats per segons quins tipus d’espais o projecte.

TEXTURA AMB RELLEU, CANTELLS  AMB BISELL  I MOLT ANTILLISCANT.

TEXTURA GRANÍTICA, CANTELL AMB BISELL I MOLT ANTILLISCANT

Lloses i Llambordes  – DEPURA

L’aspecte superficial del DEPURA és porós, ja que és un paviment que es caracteritza per la seva gran capacitat drenant de l’aigua i filtrador de l’aire.

Indicat especialment per espais de vianants o amb circulació de vehicles, on es necessita absorbir i/o conduir l’aigua pluvial o de neteja, encara que plogui amb intensitat, el paviment està sempre sec i, per tant, antilliscant.

TEXTURA LLISA DE MOTLLA AMB POROSITAT VISIBLE,

ANTILLISCANT, SENSE BISELL.

Separadors biodegradables

Amb la finalitat de separar les llambordes o lloses, per poder obtener una junta entre peces mes gran, hem disenyat aquest separadors biodegradables  de fácil colocació i gran estabilitat, amb el temps es degraden i les peces quedan estabilitzades amb el material de farciment.

Separador de partícules de fusta conglomerada biodegradable, de color beig i textura granulada. Les mides d’aquest separadors son 8 cm de llarg x 3.5 cm d’ampla i 4 cm d’altura.

 Amb el pas del temps es descompon convertint-se en adob i no impedeix el creixement correcte de la gespa com pot ocórrer amb un altre tipus de separadors. Supera els sistemes rudimentaris que fins ara s’utilitzaven i que quedaven a la terra, perjudicant la vida de la gespa (topalls de fusta massissa, trossos de maons, separadors de plàstic, etc… Quan la gespa ha arrelat, l’àrea pavimentada aconsegueix una bona transmissió de forces entre llambordes permetent un trànsit ocasional de vehicles lleugers. Utilitzant el separador, donem a l’àrea pavimentada una gran qualitat deevapotranspiració, impedint la formació de tolls.

Descarregar PDF: Ficha-separador-biodegradable

Separadors de formigó

Amb la finalitat de separar les llambordes o lloses, per poder obtener una junta entre peces mes gran, hem disenyat aquest separadors de formigó, de fácil colocació i gran estabilitat,

Les mides son.  22x30x30 mm. I permeten que les juntes s’omplenin de àrids o graves i ytambé de gespa natural o altres elements.

Descarregar PDF: Ficha-separador-hormigón

Tractament hidròfug superficial anti taques

Les lloses i Llambordes  Metropolitan poden tenir el tractament PREMIUM es un  tractament superficial que protegeix el paviment enfront d’agents climàtics extrems alhora que repel·leix l’aigua, la brutícia i els líquids que produeixen taques. Les peces son tractades a fabrica i entregades al client amb aquest tractament.

Gracies a la evolució de nano productes hem aconseguit uns tractaments superficials molt evolucionats i durables en el temps, resistents al ratjos ultra violats del sol i a l’acció climatica o humana.

Descarregar PDF: Ficha-tratamiento-hidrofugo-anti-manchas

Tractament fotoluminiscent

A Mosaics Planas 1931 hem desenvolupat una innovadora tecnologia que capta la llum de día i la retorna quan es fa fosc, es a dir podem il·luminar amb absència d’energia elèctrica. Llambordes, lloses, vorades, mobiliari urbà… poden ser tractats amb aquest procés amb una finalitat únicament decorativa o també de senyalització.

Qualsevol espai exterior, rotonda, acera, gual, pas de vianants o element urbà de formigó pot resplendir durant la nit en tal d’indicar un perill, element específic, direcció  o indicació concreta. El elements poden esser tractats totalment o només una part, hi ha mes informació a l’apartat ECO d’aquesta web.

Descarregar PDF: Ficha-tratamiento-fosforescente

A la secció de ECO (compromís amb la sostenibilitat) d’aquesta web hi pots trobar informació complementaria.

Clica aquí per anar a ECO productes fosforescents.

Bancs fotoluminiscents

Grades fotoluminiscents

Lloses fotoluminiscents

Separadors de plàstic polipropilè

Amb la finalitat de separar les llambordes o lloses, per poder obtenir una junta entre peces mes gran, hem dissenyat aquest separadors de polipropilè de fàcil col·locació i gran estabilitat.  

Son de gran utilitat donada la seva lleugeressa, estabilitat i varietat de mides.  

En la següent llista podem veure les mides dels dos tipus que hi ha, en creu i en X, i  permeten que les juntes s’emplenin d’àrids o graves i també de gespa natural o altres elements, en tal d’integrar els paviments a l’entorn. 

TipusAmpla (cm)Altura (cm)materialFotoDocumentació TècnicaDescargar en españolTélécharger en français
T23PolipropilèNegre
Descarregar
Descargar
Téléchargez
T33PolipropilèNegre
Descarregar
Descargar
Téléchargez
T53PolipropilèNegre
Descarregar
Descargar
Téléchargez
X53PolipropilèNegre
Descarregar
Descargar
Téléchargez
X63PolipropilèNegre
Descarregar
Descargar
Téléchargez