Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Llosa GESPA i llosa RIELLS

Integració d’elements de formigó amb la natura.

A certs espais urbans, la integració d’elements de formigó amb la gespa, o vegetació en general, solen ser de gran utilitat, ja que les garanties tècniques i d’ús del formigó ajuden al creixement i manteniment dels elements vegetals.

En aquest sentit es van desenvolupar la llosa GESPA  i la llosa RIELLS, elements de formigó que permeten el naixement i manteniment de la gespa dins les peces, ja que aquestes estan foradades transversalment i les plantes poden arrelar amb certa facilitat, el formigó fa que la vegetació no es trepitji i per tant pugui mantenir la seva frescor durant molt de temps, la gespa provoca un menor impacte visual de les peces, aconseguim, per tant, un espai molt integrat.

A l’apartat corresponent a paviments exteriors hi podem observar totes les característiques físiques i tècniques d’aquest producte.

Son unes lloses, per tant, que integren perfectament els espais verds i que permet la circulació de vehicles lleugers i pesats, es per tant ideal per a zones d’aparcament, aconseguint espais lliures  de fang o aigua i per tant de circulació, de persones i vehicles, segura i neta.

 

Descarregar PDF: Ficha-Losa-monocapa-cesped-50x50x12

Descarregar PDF: Ficha-Losa-drenante-Riells-60x45x8

Desplaça cap amunt