Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Fotoluminiscent

Tractaments fotoluminiscents per mobiliari urbà, paviments i elements vials i urbans.

Tornem la llum al sol i al planeta… una mica mes de vida.

Tractament fotoluminiscent per mobiliari urbà, paviments i elements vials i urbans.

El departament d’innovació i noves tecnologies de l’empresa ha desenvolupat, els darrers anys, sistemes que capten l’energia solar, durant el dia, i que la reflecteixen en absència de llum solar. La seva utilitat pot esser només decorativa, però habitualment es fa servir per indicar, en absència de llum solar, la presencia de un element urbà o de vial, ja sigui un banc, un bol·lard, una vorada o un paviment. Aquesta pestanya, per tant, apareix en diferents llocs d’aquesta web.

La majoria de productes fabricats poden esser dotats d’aquesta nova tecnologia, que ens permet il·luminar una peça o grup de peces, sense tenir energia elèctrica i per tant amb un considerable estalvi energètic. Vorades de rotondes o aceres, paviments urbans, passos de vianants, bancs o bol·lards que necessitem que indiquin la seva presència a la nit, peces senyalitzadores  … i un munt de productes on es vol que tinguin aquesta prestació.

Hem desenvolupat dos maneres d’obtenir aquest tipus de peces:

  • Productes fotoluminiscents realitzats dins la peça, amb àrid fotoluminiscent.
  • Tractament fotoluminiscent realitzat a sobre les peces amb una pintura-resinosa especial que reuneix propietats fotoluminiscents.

Ambdós sistemes son vàlids i de gran resultat pràctic, tenen una duració de unes 8-12 hores de fosforescència, en absència de llum, a part de que es retro alimenten amb l’activitat de cotxes o faroles pròximes.

Àrid fotoluminiscent

S’han desenvolupat uns àrids que tenen la propietat de la fosforescència, es a dir, durant el dia absorbeixen l’energia solar i es carreguen i durant la nit transmeten l’energia absorbida a l’entorn, bàsicament es fabriquen dos tipus de productes :

  • Productes amb la cara vista fabricada amb els mencionats àrids i per tant tota la peça es fotoluminiscent.
  • Productes on insertem unes línies o reserves amb aquest àrid i un lligam en base a ciment o resina, en tal de que una part de la peça sigui fotoluminiscent ( Modelo de Utilidad en España nº 201630691 i Patent a França No.14 58629 ). Productes molt vàlids per indicar els elements urbans i de gran utilitat.

Al produir-se la fotoluminescència gracies a una interacció entre els electrons dels àrids, aquest no es saturen mai i per tant mantenen les seves propietats fotolumminiscents durant tota la seva vida. Es carreguen tant amb la llum natural, com artificial i tenen una duració de luminescència, un cop carregats, de entre 10 i 12 hores i un camp de trebsll entre els -15º i els 50º de temperatura.

Tractament fotoluminiscent

Amb aquest sistema apliquem una pintura-resinosa especial, apte per tràfic rodat, a sobre les peces, ja fabricades amb aquesta finalitat, i  aconseguim l’efecte de la fosforescència. Es per tant un sistema mes evident amb la llum natural.

Es un tipus de pintura-resinosa especial no contaminant, de altes prestacions tècniques i per tant de llarga durada, que es pot aplicar tant en paraments horitzontals, com verticals. A les Fitxes tècniques corresponents es pot observar les seves propietats, la seva duració lumínica es de entre 8 i 10 hores.

Productes fotoluminiscents

Les tecnologies descrites anteriorment, ens permeten la fabricació de diversos productes amb aquesta propietat, en fem un breu llistat, al llarg de la web hi podeu trobar les diferents Fitxes Tècniques que els describeixen:

  • Terratzo interior fabricat amb àrid fotoluminiscent.
  • Pavimets exteriors, lloses i llambordes.
  • Vorades d’acera o de carretera ( rotondes, separadors de carril-bici, guals … )
  • Mobiliari Urbà.
  • Pedra artificial ( encimeres, cubre murs,  peces de gran dimensió, escales …)
  • Escales de terratzo i formigó.

Tal i com hem comentat, tots els anteriors productes poden tenir únicament una funció decorativa o estètica, ja que l’efecte es molt interessant i diferent, com una funció de senyalització o advertencia, donat que les peces queden suficientment iluminades, en absencià de llum

Desplaça cap amunt